Werkkostenregeling biedt meer ruimte voor bedrijfsuitjes en interne events.

De verruiming van de werkkostenregeling betekent in de praktijk dat werkgevers vanaf 2020 tot € 2000,- hogere onbelaste vergoedingen mogen geven aan hun werknemers. Binnen die onbelaste vergoedingen vallen bedrijfsuitjes, interne events, maar ook bijvoorbeeld kerstpakketten.
Dit wordt gedaan op zo’n manier dat kleine werkgevers relatief het meeste voordeel hebben. Dit heeft de ministerraad besloten op voordracht van staatssecretaris Snel van Financiën.

Het is de bedoeling dat de verruiming gaat gelden vanaf 1 januari 2020. 


Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen) onbelast vergoeden of verstrekken.
Dit is de vrije ruimte. Daarbovenop kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten. 

Dit percentage wordt dus verhoogd naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van 400.000 euro dat werkgevers in de nieuwe situatie 6800 euro onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van 4800 euro nu. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden.