Hint 2

Op zijde A, B en C staan oefeningen, dit zijn geen stappen.