Hint 4

Het juiste antwoord is: 100
Voor 'A' doe je 10 kleine en 10 grote stappen, 3 keer. 
3 X 10 kleine stappen = 30 stappen, 3 X 10 grote stappen = 30 stappen, 'A' is totaal 60 stappen.
'B' zijn 20 stappen + 60 stappen van 'A' = 80 stappen.
'C' zijn 20 stappen + 80 stappen van 'A' en 'B' samen = 100 stappen.