Hint 1

Dit is een fictieve situatie, er wordt niet uitgegaan van een werkelijke situatie op- of nabij het parkeerdek.