Het pand is duidelijk geen burgemeesterswoning meer.
Je was er van overtuigd hier de laatste sleutelfiguur te vinden.

Het is klaar.
Moe van het lopen geef je de moed op.
Je slaat iets verder naar beneden op de Houtlaan rechtsaf op het kruispunt naar het Binnenveld.

Op de Y-splitsing Binnenveld - Mooksestraat blijf je staan.