Het lukt de man om een deel van de noodstroomvoorziening op te starten, althans om de opstart voor te bereiden.
Om de stroom in te schakelen heb je de hulp van de twee andere personen echt nodig.
De man licht toe dat hij de instructies voor het starten van de noodstroomvoorziening ooit heeft gekregen van zijn grootvader, maar dat hij niet wist dat er 3 personen nodig waren om alles werkend te krijgen.

Je verteld de man dat jij denkt dat de pastoor mogelijk meer weet.
De man knikt instemmend.
Hij verwacht dat de pastoor te vinden is bij de Mariagrot.

De man stuurt je terug naar het kruispunt, linksaf de Hoflaan in.
Je blijft staan op de kruising Hoflaan – Kasteelhof.